Navigasjon

Å kommunisere godt visuelt er gull verdt

Et gjennomtenkt design vil ikke bare bidra til at bedriften din fremstår profesjonelt, men også gjøre det lettere for brukerne å forstå hvem du er og hva du tilbyr.

Design er et kraftig virkemiddel for å gjøre ting enklere. Det kan være for å gjøre ting mer brukervennlig, men også for å gjøre innhold mer forståelig for brukeren.

Din grafiske profil skaper både førsteinntrykket og helhetsinntrykket den besøkende får av din bedrift, og kan sees på som et sett med regler du forholder deg til når du skal kommunisere – enten det er med potensielle kunder og leverandører eller partnere og potensielle ansatte.

Din grafiske profil er med på å skape og bygge identiteten din, og sørger for at du alltid har en rød tråd i din visuelle kommunikasjon. Den visuelle kommunikasjonen vil lettere skape følelser hos den besøkende enn ord gjør, og huskes derfor bedre.

Web Design

Et sted det er viktig med godt design er på nettsiden din. Som oftest er poenget med en nettside konverteringer, enten i form av nye kunder, nye leverandører eller nye ansatte. En nettside med godt design vil konvertere bedre enn en nettside med dårlig design.

Design gir et førsteinntrykk av bedriften til den besøkende og forteller ikke bare noe om profesjonalitet, men det skaper også trygghet og grad av innovasjon.

I funbit er vi opptatt av dokumentert effekt. For eksempel kan vi se at «Call to Action»-knapper med sterk fargekontrast til resten av nettsiden, blir mer klikket på enn ved liten fargekontrast. Vi ser også at ved å bruke ikoner i menyen vil folk i større grad navigere seg rundt på nettsiden. Dette er gode eksempler på hvordan vi bruker data for å underbygge verdien av et godt design.

Vi kan designe din nettside, annonser eller visittkort. Vi lager også logoer, illustrasjoner og ikoner, i tillegg til å hjelpe deg med din grafiske profil. Trenger du hjelp? Ta kontakt med oss idag!

Vi skaper unike visuelle løsninger for små og store merkevarer.