Miljøpolicy for Funbit

Funbit sitt arbeid med klima, miljø og arbeidsmiljø

Overordnet målsetting for Funbit sitt arbeid med klima, miljø og arbeidsmiljø.

Funbit AS er sertifisert Miljøfyrtårn, noe som innebærer at vi dokumenterer og jobber systematisk og målrettet med å redusere våre miljøpåvirkninger.

Vi er opptatt av å ta samfunnsansvaret og miljøpåvirkningene våre på alvor. Vi har som mål å gi tilbake til samfunnsnyttige formål, bli mer sirkulær, bli heldigital og legge til rette for et høyt psykososialt arbeidsmiljø.

Våre konkrete mål:

 • Vi skal fortsette å fremme et trygt, sikkert, og trivelig arbeidsmiljø på arbeidsplassen
 • Vi skal være en samarbeidspartner for organisasjoner som jobber aktivt med å få mennesker ut i arbeid
 • Vi skal være en pådriver for en mer sirkulær økonomi
  • Levere inn gammelt utstyr til initiativ, i stedet for å skrote det
  • Utarbeidet konsept i kontorlokaler (gjenbruk, brukt, miljøvennlig produsert)
  • Vi gjenbruker og arver gamle enheter etter beste evne, hvor det er mulig
 • Vi skal kildesortere avfall og redusere den totale avfallsmengden
 • Vi skal være heldigital i våre leveranser og avtaler, og dermed redusere papiravfall.

Vi vil også oppfordre våre leverandører og samarbeidspartnere til å jobbe systematisk med å redusere sine negative miljøpåvirkninger

Miljøpåvirkninger handler ikke bare om daglige rutiner og prosedyrer for avfallshåndtering og energiforbruk. Det handler også om samfunnsansvar, arbeidsmiljø, det psykososiale, innkjøpene vi gjør og kravene vi stiller til hverandre, til produkter og tjenester. Vi mener at å ta samfunnsansvar og miljøpåvirkning på alvor er en nødvendighet, og derfor ønsker vi å oppfordre våre leverandører og samarbeidspartnere til å dokumentere deres miljøinnsats ved å miljøsertifisere egen virksomhet.

Miljøfyrtårn er et miljøledelsessystem som gir virksomheter et verktøy til å jobbe kontinuerlig med å redusere sin miljøpåvirkning. Sertifiseringen kontrolleres av en uavhengig tredjepart og gir en dokumentasjon på miljøinnsatsen.

Vi oppfordrer alle virksomheter til å ta i bruk Miljøfyrtårn som et verktøy til å forbedre sin miljøpåvirkning og dokumentere sin miljøinnsats. Vi er opptatt av å gi tilbake til samfunnet, og ta vare på planeten vår, og vi tror at ved å samarbeide kan vi alle bidra til en mer bærekraftig fremtid.

La oss hjelpe deg når du skal i gang med ditt neste prosjekt