StS-ISONOR

To store aktører i energibransjen blir til én og danner et slagkraftig partnerskap — slik hjalp vi StS-ISONOR med ny nettside.

toppen av nettsiden

Design og utvikling av nettside

Kunde
StS-ISONOR
År
2023
Levert
Design
Nettside
Rådgivning
Involvert
Marianne Lyssand
Alex Simpson
Preben Nessøy
Marius Nesse
Dråpe Media

Tidligere StS Gruppen og ISONOR industrier har fusjonert til StS-ISONOR og er en av Norges største entreprenører innen ISO-fagene. De tilbyr et omfattende spekter av produkter og tjenester relatert til vedlikehold og modifikasjon. Vår oppgave var å designe og utvikle nye nettsider som skulle presentere det nylig fusjonerte selskapet på en engasjerende og tiltalende måte.

StS-ISONOR logo on grey background

Universelt utformet og dysleksi-vennlig

Gjennomgående i prosjektet har vi hatt fokus på at nettsiden skulle være dysleksi-vennlig. Dette har vi fått til ved å ta gjennomtenkte og strategiske valg når det kommer til skrifttype, skriftstørrelser, mengde tekst som vises om gangen og bruk av mer visuelle elementer som bilder, video og andre grafiske elementer.

Ved å sørge for at nettsiden overholder kravene til universell utforming, forsikrer vi oss også om at løsningene kan brukes av alle uavhengig av funksjonsevne. Universelt utformede løsninger sørger for bedre brukervennlighet for alle som besøker nettsiden.

Tospråklig, brukervennlig og fremtidsrettet

For å imøtekomme et flerspråklig publikum, var det avgjørende å levere på både norsk og engelsk. Tidlig i prosjektet implementerte vi derfor tospråklige løsninger for å forenkle arbeidsprosessen for redaktører og andre som publiserer innhold. Vi tilpasset nettstrukturen grundig og bygde automatikk som fanger opp manglende oversettelser og som sikrer at kunden alltid publiserer innhold på begge språk.

Webapplikasjonen er programmert i Python med CMS løsningen Wagtail på serversiden hvor React rammeverket Next.js 14 håndterer data og innhold med server og klient komponenter. Med dette tekniske grunnlaget har StS-ISONOR fått en løsning som er brukervennlig og som øyeblikkelig publiserer innhold fra CMS’et. De som besøker StS-ISONOR sin nettside vil oppleve en rask, responsiv, effektiv og moderne webapplikasjon bygget med et av industriens mest anerkjente rammeverk.

Se det endelige resultatet på StS-ISONOR sin nettside.

Gjennom hele prosessen med å utvikle vår nettside, har Funbit-teamet demonstrert en løsningsorientert holdning i kombinasjon med god fagkunnskap. Fra starten av prosjektet tok de seg tid til å forstå våre behov, noe som resulterte i et sluttprodukt som gjenspeiler vår virksomhets identitet og mål.

Vi har opplevd prosessen som god, og vi har nå en nettside vi kan være stolt av. :)

Linda Berentsen, markedsansvarlig hos StS-ISONOR