Bærekraft som en del av vår Identitet

I en verden hvor miljøutfordringer og bærekraft står høyt, spiller også næringslivet en viktig rolle. Men miljøpåvirkninger handler ikke bare om daglige rutiner og prosedyrer for avfallshåndtering og energiforbruk. Det handler også om samfunnsansvar, arbeidsmiljø, det psykososiale, innkjøpene vi gjør og kravene vi stiller til hverandre, til produkter og tjenester. I Funbit mener vi at å ta samfunnsansvar og miljøpåvirkning på alvor er en nødvendighet.

Nærbilde av skrivebord med datamaskin, Funbit kopp og en remarkable

Hva skal et digitalbyrå med et miljøledelsessystem?

Selv om vi er et digitalbyrå, betyr ikke det at vår virksomhet er uten påvirkning på miljøet. Datamaskiner, servere og annet utstyr krever energi, og elektronisk avfall kan utgjøre en betydelig trussel mot miljøet. Gjennom et miljøledelsessystem kan vi implementere tiltak for å redusere energiforbruket og ressursbruken vår.

Enda viktigere, kan et godt implementert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn gi flere fordeler også for arbeidsmiljøet og det psykososiale. Et miljøfokus kan være med å fremme en bevisstgjørende kultur som igjen kan føre til bedre kommunikasjon, økt ansvarsfølelse blant de ansatte og generelt et mer positivt arbeidsmiljø. Det kan også bidra til å gi ansatte en følelse av mening og formål, noe som også kan bedre psykologisk trivsel.

Samlet sett kan et velfungerende miljøledelsessystem gi positive ringvirkninger som strekker seg utover miljøet og inkluderer arbeidsmiljø, samfunnsansvar og det psykososiale aspektet av organisasjonens drift. Dette skaper en helhetlig tilnærming som fremmer bærekraft på flere nivåer.

Møte forventninger

Å være bærekraftig handler ikke bare om å tilfredsstille et krav eller en trend, det handler om å internalisere verdier som vil prege vår virksomhet på lang sikt. Dette blir en del av vår identitet, som våre kunder, samarbeidspartnere og leverandører også assosierer oss med.

I dagens marked ønsker stadig flere kunder å samarbeide med leverandører som deler sine verdier. En annen viktig grunn til hvorfor vi har valgt å bli Miljøfyrtårnsertifisert er nettopp det, vi signaliserer til våre kunder at vi tar miljøhensyn på alvor, og med det kan vi tiltrekke oss kunder som ønsker å jobbe med bærekraftige partnere.

Inspirere til endring i bransjen

Arbeidet med å bli Miljøfyrtårnsertifisert krever innovasjon og kreativitet. Vi må tenke nytt for å finne måter å redusere vår miljøpåvirkning på, samtidig som vi opprettholder kvaliteten på tjenestene våre. Dette driver oss til å utvikle nye løsninger, teknologier og arbeidsmetoder som kan være til nytte for både kundene våre og miljøet.

Som en aktør i den digitale bransjen har vi også en mulighet til å påvirke andre. Ved å gå foran som et godt eksempel og vise at det er mulig å kombinere teknologisk innovasjon med miljøhensyn, håper vi å kunne inspirere andre i bransjen til å følge etter. I vår reise mot å bli Miljøfyrtårnsertifisert som digitalbyrå, tar vi vårt ansvar som samfunnsaktør på alvor. Vi ser på dette som en investering i vår fremtid, våre kunders fremtid og planetens fremtid. Ved å implementere et miljøledelsessystem og arbeide for sertifisering, tar vi stegene som trengs for å forme en mer bærekraftig digital verden.

Les Funbit sin miljøpolicy her.