Navigasjon

Digitalisering – Digital problemløsing

Digitalisering er en prosess hvor du innfører teknologi for å effektivisere, forbedre og videreutvikle virksomheten, som sikrer at du fortsetter å være konkurransedyktig. I Funbit har vi erfaring med å hjelpe våre kunder å effektivisere hverdagen ved bruk av teknologi. Det kan være enkle, små prosesser, som å automatisere en fast rutine, eller større ting, som et prosjektstyringsverktøy eller lignende.

Hvorfor skal du digitalisere virksomheten din?

De siste årene har teknologiens utvikling skutt fart, og digitalisering er en essensiell forutsetning for innovasjon og relevans for de fleste bedrifter. Digitalisering er viktig om du skal øke din konkurransekraft og holde din posisjon i markedet. Kunder forventer mer av deg som bedrift i dagens teknologiske utvikling, og ønsker seg personaliserte, brukervennlige og tilpassede løsninger. Med digitalisering sørger du for å holde deg relevant.

Vi har listet opp 7 fordeler med digitalisering:

Digitalisering er endring

Digitalisering er endring. I Funbit forstår vi at det ofte er skepsis tilknyttet endring. Det vil derfor være hensiktsmessig å tenke over at prosessen(e) som skal digitaliseres bør være stor nok til at du merker en god eller betydelig forbedring av hverdagen. Vår erfaring tilsier at det da vil bli enklere å digitalisere flere ting etter hvert, ettersom at det gir mersmak og vil inspirere til økt grad av refleksjon rundt egen arbeidsmetode. Vi ser at bedrifter som har gjennomgått en digitalisering forstår verdien av dette, og bruker denne forståelsen til å utvikle seg ytterligere.

Digitalisering handler mye om å bruke teknologi til å forbedre, fornye og forenkle. I Funbit er vi ikke bare opptatt av hvilken verdi vi skaper for våre kunder, vi er også opptatt av at arbeidsprosessen skal oppleves som mest mulig friksjonsfri, der vi utviser høy grad av fleksibilitet og kundeservice. Sikkerhet og oppetid, samt en leverandør som er der når det trengs er også svært viktige prinsipper for Funbit. Vi vet at disse løsningene er kjerneressurser for moderne bedrifter og vår service og responstid reflekterer dette.

Er du nysgjerrig på hvordan du kan digitalisere hele eller deler av din virksomhet? Funbit har god kompetanse på forretningsutvikling og programmering. Ta kontakt med oss så hjelper vi deg gjerne!