Meny

Bedre SPAM beskyttelse

Akismet er defacto SPAM beskyttelse løsning for kommentarer. Akismet oppdager spam automatisk basert på innholdet i kommentarer fra brukeren. Ved å aktivere Akismet vil du gi dine besøkende mulighet til å kommentere på dine blogger, nettsider og forum, uten å bruke CAPTCHA i kommentar skjema (tungving).

Som Adobe BC bruker kan du i dag aktivere Akismet på ditt nettsted. Dette innlegget forteller deg hvordan og gir svar på noen vanlige spørsmål (FAQ) om hvordan SPAM systemet virker og hva du må gjøre for å aktivere tjenesten. Oppgraderingen er selvfølgelig gratis, som alle andre tidligere oppgraderinger :-)

Fordeler:

 • Lett å konfigurere og forstå.
 • Enkelt å vedlikeholde SPAM og kan manuelt + automatisk styres.
 • Bedre for dine besøkende (de slipper å fylle ut CAPCHA felt).

Hvordan påvirker dette meg som nettsted eier?

 • Du må manuelt aktivere Akismet på ditt nettsted for å ta tjenesten i bruk.
 • I starten vil Aksimet ikke være 100% sikker. Noen få SPAM kommentarer kan slippe igjennom systemet. Ingen grunn til bekymring, du trenger kun trene Akismet. Dette gjøres ved at du markerer SPAM kommentarer manuelt.
 • Som nettsted eier kan du aktivere begge: Akismet og manuell moderering (i tilfelle du ikke ønsker å vise kommentarer fra en spesifikk bruker etc).

FAQ

Hvordan aktiverer jeg Akismet på nettstedet mitt?

Hvis du vil aktivere Akismet går du til:
Modules > Comments >Actions > Manage New Comment Rules.


Hva slags kommentarer kan bli moderert med Akismet?

Du kan moderere kommentarer relatert til Nyheter, Blogger, Kataloger, FAQ, Produkter, Web Apps. For Forum vil Akismet ha et eget oppsett.    

Kan jeg ha både manuell moderasjon og Akismet aktivert?

Ja. Alle kommentarer vil bli skannet og kategorisert av Akismet, men du kan i tillegg til manuelt bestemme om de skal vises på nettstedet ditt.  

Hvordan fungerer prosessen etter at jeg aktiverer Akismet?

Hver kommentar vil ha tre statuser: Venter, Godkjent og Spam.

Hvis bare Akismet er aktivert:
 1. Kommentaren vil automatisk gå i “Pending”-modus før Akismet skanner den.
 2. Etter Akismet har skannet meldingen, vil den gå automatisk gå til “Spam” eller “Godkjent”.
Hvis Akismet er aktivert sammen med manuell moderering:
 1. Kommentaren vil gå inn i “Pending” modus.
 2. Akismet vil skanne kommentar og:
  1. Dersom den bestemmer at det er spam, vil kommentaren inn i “Spam” status.
  2. Dersom den bestemmer at det ikke er spam, vil kommentaren bli i “Pending”-modus før du bestemmer deg om du ønsker kommentaren publisert eller ikke.

Etter at jeg har aktivert Akismet på nettstedet mitt, får jeg mange kommentarer feilaktig merket som spam. Hvorfor er det?

Siden ikke alle nettsteder er like, kan en kommentar (fra bruker) anses som spam for et nettsted, og ikke for et annet. Når systemet markerer en kommentar som spam og du deretter godkjenner den manuelt, vil Akismet lære at dette er faktisk ikke spam (for ditt nettsted), og neste gang vil Akismet oppføre seg annerledes. For at Akismet skal fungere optimalt for ditt nettsted, husk å trene den ved å manuelt markere kommentarer som gode eller dårlige.

Merk: Du kan se dine kommentarer ved å gå til:
Modules> Kommentarer i admin grensesnittet på nettstedet ditt.